La comptine du mois

    J’AI DU CHOCOLAT

A A A A A J’ai du chocolat
E é é é é Je vais le manger
I i i i i Il est trop petit
O o o o o J’en veux un plus gros
U u u u u Tu n’en auras plus
A é i o u !

Publicités